BENVINGUTS

Contactar       Mapa web       Política de Privacitat      

Notícies »

La Vila

informació general

on som

el municipi

Ajuntament

composició

serveis municipals

normes municipals

enllaços

Associacions

Agricultura i Ramaderia

Urbanisme

planif. urbanística

Cultura

entitats

setmana cultural

Festes

Joventut

Esports

Ensenyament

Tauler d'Anuncis

plens

Perfil Contractant

licitacions en curs

adjudicacions

Cartografia digital

visor municipal

 > Urbanisme > Planificació urbanística >

Planificació urbanística


» Normes subsidiàries

 • Text refós de les Normes Subsidiàries del Planejament Urbanístic. (DOGC 4935 Annex - NNSS Planejament de Soses) descàrrega

» Modificació Normes subsidiàries

 • Modificació NSP i subsanació d'errors tècnics. descàrrega

» Pla Parcial Polígon Industrial "Les Planes de Soses"

 • Text Refós del pla parcial del polígon industrial. (Text Refós del Pla Parcial del Pol.Ind. de les Planes - 2001) descàrrega
 • Situació. (Exp 2000_000554_L - I- 1 - Pla Parcial del Pol. Ind. les Planes) descàrrega
 • Ordenació d'àmbit. (Exp 2000_000554_L - I-2 - Pla Parcial del Pol. Ind. les Planes) descàrrega
 • Aixecament topogràfic. (Exp 2000_000554_L - I-3 - Pla Parcial del Pol. Ind. les Planes) descàrrega
 • Edificacions existents. (Exp 2000_000554_L - I- 5 - Pla Parcial del Pol. Ind. les Planes) descàrrega

» Pla Especial d'Equipament d'Alberg Social del Sector de l'Estació

 • Situació Territorial. (Exp 2001_000711_L - Pla especial d'equipament per a alberg social del sector de l'Estació) descàrrega
 • Delimitació. (Exp 2001_000711_L - Pla especial d'equipament per a alberg social del sector de l'Estació) descàrrega
 • Topogràfic. (Exp 2001_000711_L - Pla especial d'equipament per a alberg social del sector de l'Estació) descàrrega
 • Fotoplànol. (Exp 2001_000711_L - Pla especial d'equipament per a alberg social del sector de l'Estació) descàrrega
 • Fotografies del sector. (Exp 2001_000711_L - Pla especial d'equipament per a alberg social del sector de l'Estació) descàrrega

Pl. de l'Ajuntament, 1
Tel. 973 79 78 06
Fax 973 79 78 09
ajuntament@soses.ddl.net

Descàrrega de documents
Telèfons d'interés
Reserva Pàdel
Manual Abonament Piscina
El porta a porta
Servei d'Ocupació de Catalunya
Incidències Viàries
Cartografia digital
Poum Soses
eBando
Programa Festa Major
e.Fact
e-FACT
e-NOTUM
e.Contractació
Seu Electrònica
Govern Obert i Transparència