BENVINGUTS

Contactar       Mapa web       Política de Privacitat      

Notícies »

La Vila

informació general

on som

el municipi

Ajuntament

composició

serveis municipals

normes municipals

enllaços

Associacions

Agricultura i Ramaderia

Urbanisme

planif. urbanística

Cultura

entitats

setmana cultural

Festes

Joventut

Esports

Ensenyament

Tauler d'Anuncis

plens

Perfil Contractant

licitacions en curs

adjudicacions

Cartografia digital

visor municipal

 > Poum >

Aprovació provisional


APROVACIÓ INICIAL POUM

APROVACIÓ PROVISIONAL: acord del Ple de data 7 de maig i 25 de juny de 2.015

D’acord amb l’article 107 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, l’esmentat acord Plenari, és un acte administratiu de tràmit, no essent susceptible d’ésser recorregut en via administrativa i/o jurisdiccional.
En aquest sentit, cal assenyalar que la resolució a les al·legacions contingudes en aquest acord Plenari ja no son esmenables des de l’àmbit municipal, i la seva valoració es competència exclusiva de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida.


Pl. de l'Ajuntament, 1
Tel. 973 79 78 06
Fax 973 79 78 09
ajuntament@soses.ddl.net

Descàrrega de documents
Telèfons d'interés
Reserva Pàdel
Manual Abonament Piscina
El porta a porta
Servei d'Ocupació de Catalunya
Incidències Viàries
Cartografia digital
Poum Soses
eBando
Programa Festa Major
e.Fact
e-FACT
e-NOTUM
e.Contractació
Seu Electrònica
Govern Obert i Transparència