BENVINGUTS

Contactar       Mapa web       Política de Privacitat      

Notícies »

La Vila

informació general

on som

el municipi

Ajuntament

composició

serveis municipals

normes municipals

enllaços

Associacions

Agricultura i Ramaderia

Urbanisme

planif. urbanística

Cultura

entitats

setmana cultural

Festes

Joventut

Esports

Ensenyament

Tauler d'Anuncis

plens

Perfil Contractant

licitacions en curs

adjudicacions

Cartografia digital

visor municipal

 > Descàrrega de documents >

Descàrrega documents


 • Impresos bústies suggeriments descàrrega

 • Ordenança Municipal Reguladora de l'Emplaçament i de les Mesures Correctores a disposar en les Activitats Ramaderes.
  (BOP núm. 101 - 20 d'Agost 1996) descàrrega

 • Ordenança Municipal Reguladora dels Camins Municipals de Soses. (BOP núm. 148 - 11 de Desembre de 1997) descàrrega

 • Sol·licitud Instància Model Oficial descàrrega

 • Sol·licitud Arrelament Social descàrrega

 • Documentació Arrelament Social descàrrega

 • Empadronament (Permis propietari en blanc) descàrrega

 • Sol·licitud Reagrupació Familiar descàrrega

 • Documentació Reagrupació Familiar descàrrega

 • Preu obra menor descàrrega

 • Instància obra menor descàrrega

 • Pressupost obra menor descàrrega

 • Normativa legal obra menor descàrrega

 • Preu obra major descàrrega

 • Instància obra major descàrrega

 • Normativa legal obra major descàrrega

 • Sol·licitud Llicència Ús i Ocupació obra major descàrrega

 • Text refós de les Normes Subsidiàries del Planejament Urbanístic. (DOGC 4935 Annex - NNSS Planejament de Soses) descàrrega

 • Modificació NSP i subsanació d'errors tècnics. descàrrega

Pl. de l'Ajuntament, 1
Tel. 973 79 78 06
Fax 973 79 78 09
ajuntament@soses.ddl.net

Descàrrega de documents
Telèfons d'interés
Reserva Pàdel
Manual Abonament Piscina
El porta a porta
Servei d'Ocupació de Catalunya
Incidències Viàries
Cartografia digital
Poum Soses
eBando
Programa Festa Major
e.Fact
e-FACT
e-NOTUM
e.Contractació
Seu Electrònica
Govern Obert i Transparència