BENVINGUTS

Contactar       Mapa web       Política de Privacitat      

Notícies »

La Vila

informació general

on som

el municipi

Ajuntament

composició

serveis municipals

normes municipals

enllaços

Associacions

Agricultura i Ramaderia

Urbanisme

planif. urbanística

Cultura

entitats

setmana cultural

Festes

Joventut

Esports

Ensenyament

Tauler d'Anuncis

plens

Perfil Contractant

licitacions en curs

adjudicacions

Cartografia digital

visor municipal

 > Ensenyament >

Ensenyament


Escola Bressol "El Jardí de la mainada"

Escola Bressol "EL Jardí de la Mainada"
C/ Sant Llorenç, s/n
25181 - Soses
690 016 243
c5009599@xtec.cat

La Llar d’Infants disposa inicialment de 3 aules de 1er. Cicle d’Educació infantil poden escolaritzar un nombre de 41 alumnes compresos entre els 4 mesos i els 3 anys.

Les aules de la Llar d’Infants ofereixen els seus serveis educatius durant 6 hores diàries. L’horari general de funcionament és de 9 h. a 13 h. i de 15 h. a 1 7h.. S’ofereix també un horari extensible de dilluns a divendres de 13 h. a 15 h. (servei de menjador), de 8 h. a 9 h. (servei d’acollida matinal) i de 17 h. a 18 h. (servei d’acollida de la tarda).

L’equip docent està integrat per 4 persones, que compten amb la titulació requerida, destacant les tasques d’una directora, dues tècniques i una assistent infantil.

Directora del centre

Sra. Mª Àngels Badia Andreu

C.E.I.P. Jaume Miret

C.E.I.P. Jaume Miret
C/Sindicat, s/n
25181 - Soses
973797315
c5004395@centres.xtec.es

El centre d'educació infantil i primària Jaume Miret, rep el nom de Jaume Miret, en recordança de les tasques innovadores en el camp de l'ensenyament de Jaume Miret i Mesalles que exercí a Soses de l'any 1934 fins l'any 1936.

El cicle d'educació del centre compren des dels 3 als 11 anys, edats les quals es cursa cicle de parvulari, educació infantil i educació primària.

L'horari general de funcionament és de 9 h a 12 h i de 15h a 17 h. Ofereix també un servei de menjador de dilluns a divendres de 13 h a 15 h.

Directora del centre

Sra. Mª José Huete Solsona

AMPA

Associació de Mares i Pares d'Alumnes del centre d'educació infantil i primària "Jaume Miret"

L'AMPA es va crear amb l'objectiu general de complementar l'educació dels alumnes mitjançant les activitats extraescolars i col·laborar amb l'escola en la dotació de materials educatius.

Dintre de les activitats complementàries dins de l'horari escolar, l'A.M.P.A. col·labora amb els mestres en la celebració de les festes tradicionals.

El tipus d'activitats extraescolars han variat amb els anys, però han girat al voltant de l'àrea de l'esport o de l'àrea artística.

També ofereixen als pares espais d'informació i formació mitjançant conferències, trobades, etc.

La funció de l'A.M.P.A. és la de col·laborar amb l'escola per tal d'aconseguir la millora de l'educació integral dels nostres fills.

President de l'A.M.P.A.

Sr. Miguel Maldonado Puente
ampa_soses@hotmail.com

Pl. de l'Ajuntament, 1
Tel. 973 79 78 06
Fax 973 79 78 09
ajuntament@soses.ddl.net

Descàrrega de documents
Telèfons d'interés
Reserva Pàdel
Manual Abonament Piscina
El porta a porta
Servei d'Ocupació de Catalunya
Incidències Viàries
Cartografia digital
Poum Soses
eBando
Programa Festa Major
e.Fact
e-FACT
e-NOTUM
e.Contractació
Seu Electrònica
Govern Obert i Transparència