BENVINGUTS

Contactar       Mapa web       Política de Privacitat      

Notícies »

La Vila

informació general

on som

el municipi

Ajuntament

composició

serveis municipals

normes municipals

enllaços

Associacions

Agricultura i Ramaderia

Urbanisme

planif. urbanística

Cultura

entitats

setmana cultural

Festes

Joventut

Esports

Ensenyament

Tauler d'Anuncis

plens

Perfil Contractant

licitacions en curs

adjudicacions

Cartografia digital

visor municipal

 > Agricultura i Ramaderia >

Agricultura i Ramaderia


Soses és un poble situat a 118 m. d'altitud. Regada la part baixa del terme pel riu Segre, Soses forma part de la depressió de l'Ebre. Amb un clima continental i una pluviometria baixa pertanyem a la Catalunya semi-àrida.

Aquests factors fan que tinguem una flora i fauna peculiars. D'una banda, prop del riu, disposem d'un bosc de ribera amb la vegetació característica de zones humides i, d'altra, una zona àrida on la flora i la fauna són les típiques de les zones estepàries.

Soses és un excel·lent productor de fruita dolça. És regat per les aigües del Canal d'Aragó i Catalunya i per la sèquia de Remolins que agafa la seva aigua del riu Segre. Cal destacar les millores dels sistemes de reg realitzades els darrers anys per tal d'estalviar i optimitzar l'ús de l'aigua, que han fet de Soses una de les àrees de referència en l'aprofitament i eficiència en la gestió de l'aigua per als nous regadius.

La terra conreada ocupa el 88% de la superfície municipal. Dels conreus, els de regadiu ocupen el 96% de l'espai amb un predomini dels arbres fruiters (60-70%), especialment préssecs i nectarines, per davant de pereres i pomeres cada dia menys conreades. Els cultius extensius com l'ordi, alfals, blat de moro…, representen un 20-30%, van tenir una forta davallada en la dècada dels 70 i actualment es mantenen dins aquests percentatges.

En quant a la concentració parcel·laria, predomina la petita explotació de regadiu (d'1 a 5 ha). El nombre de parcel·les és de 1.267 amb una mitjana de 3,8 ha per explotació (predominant les menors d'1 ha). La major part de la terra censada és explotada directament pels propietaris, tot i que, també s'inclou la parceria entre altres sistemes de tinença.

Les primeres plantacions d'arbres fruiters de la zona daten dels anys cinquanta, moment en què apareixen els primers comerciants de fruita dolça. Destaca la creació de la Cooperativa Agropequària de Soses, fundada l'any 1958, per una bona part dels pagesos del poble. Eren els inicis, del que a poc a poc, ha estat l'activitat agrícola més important del municipi i que sembla tenir un futur força prometedor. Durant aquests anys s'han creat un grup important d'empreses dedicades a la manipulació i comercialització de la fruita dolça produïda a Soses.

El 45% de la fruita és destinada a l'exportació. Alemanya, França, Portugal, Anglaterra i Itàlia són els principals consumidors exteriors, actualment cal destacar la introducció comercial vers els països de l'Europa de l'est. La resta de la producció és distribuïda en els mercats nacionals, repartits entre tota la geografia espanyola. D'altra banda cal puntualitzar que una part de la producció és destinada a la indústria conservera (préssec groc, pera Barlett, William's,..), sucs, entre d'altres transformacions agroalimentàries.

Els mesos de juny, juliol i agost són de gran activitat al camp i evidentment als magatzems on són necessàries fins a 400 persones per manipular i comercialitzar la fruita. En canvi, l'activitat durant els mesos d'hivern és ben escassa comparada amb la de l'estiu, només és comercialitza la fruita de cambra (pera i poma) amb algunes partides de fruita exòtica (pinya, kiwis,…) pels clients habituals. Altres tasques usuals a l'hivern són realitzar el manteniment i les millores necessàries per començar la campanya següent.

Als anys setanta es passa d'una ramaderia de subsistència a una especialització dels sistemes productius. Són aquestes granges les que donen un nou creixement econòmic a la població. Tota aquesta producció ramadera fa que apareguin indústries vinculades com farineres, empreses de transport,... que ajuden a dinamitzar el municipi.

Soses disposa de granges d'animals de diferents espècies. El que més abunda és el bestiar porcí (21.500 caps), seguit del boví (3.000 caps) i l'aviram (100.000 caps).

La suma de tots aquests factors; el clima, la situació i sobre tot la gent, amb el seu esforç i sacrifici, fan possible que avui puguem afirmar que Soses disposa d'una Agricultura i Ramaderia de primer ordre. Tot i així no podem oblidar el medi on estem situats. Hem de compaginar els sistemes productius agrícola-ramaders amb el nostre entorn. D'aquí la importància de conscienciar-nos de les noves polítiques medi ambientals, reduint i reciclant els nostres residus i optimitzant l'eficiència de l'aigua i de l'energia, per tal d'aconseguir una millor harmonització amb un ecosistema una mica oblidat.

Pl. de l'Ajuntament, 1
Tel. 973 79 78 06
Fax 973 79 78 09
ajuntament@soses.ddl.net

Descàrrega de documents
Telèfons d'interés
Reserva Pàdel
Manual Abonament Piscina
El porta a porta
Servei d'Ocupació de Catalunya
Incidències Viàries
Cartografia digital
Poum Soses
eBando
Programa Festa Major
e.Fact
e-FACT
e-NOTUM
e.Contractació
Seu Electrònica
Govern Obert i Transparència